วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ (Sbac สะพานใหม่) แจ้งจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE วันที่ 10-14 มกราคม 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ (Sbac สะพานใหม่) แจ้งจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE ทั้งหมด 100% ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อของ ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน (Omicron) ยังมีการแพร่ระบาดสูงขึ้นทุกวัน

Loading