ศาลเจ้าพ่อสมบุญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนริมคลองสอง

ศาลเจ้าพ่อสมบุญ พหลโยธิน 54 ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2510 เป็นศาลเจ้าที่ได้รับความเชื่อจากผู้มาสักการะ ว่าจะช่วยเสริมดวงชะตา ทั้งเรื่องโชคลาภ บารมี และสุขภาพ มีผู้คนแวะเวียนมากราบไหว้ศาลเจ้า อยู่สม่ำเสมอ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางชุมชนที่ให้ชาวบ้านทำกิจกรรมพูดคุยต่าง ๆ ตลอดจนเป็นจุดจอดของรถขายอาหาร เครื่องดื่ม

Loading