สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีบริการตรวจโควิด 19 แบบ RT-PCR ราคา 950 บาท และแบบเร่งด่วน 2250 บาท

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีบริการตรวจโควิด 19 แบบ RT-PCR ราคา 950 บาท และแบบเร่งด่วน 2250 บาท รับวอคอินวันละ 50 จองคิววันละ 100

Loading