สน.บางเขน ร่วมประชุมหารือกับผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานข้ามแยกบิ๊กซี สะพานใหม่ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาแนวการก่อสร้างฯ ที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบริเวณแยกบิ๊กซี สะพานใหม่

พ.ต.ท.คำรน เมตตาวิวัฒน์ รอง ผกก.จร.สน.บางเขน พร้อมด้วย พ.ต.ท.โกศลปิยะ สีมา สว.จร.ฯ ร่วมประชุมหารือกับผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานข้ามแยกบิ๊กซี สะพานใหม่ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาแนวการก่อสร้างฯ ที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบริเวณแยกบิ๊กซี สะพานใหม่ โดยได้ข้อสรุปดังนี้
  1. ปรับเปลี่ยนแบริเออร์จากแท่งปูนเป็น พลาสติก(ใส่น้ำ) บริเวณหัวมุมถนนเทพรักษ์ เพื่อให้สามารถรับเปลี่ยน และเคลื่อนย้ายได้โดยเร็ว เมื่อเวลาจะต้องขยายช่องจราจร
  2. ขยับแนวแบริเออร์ในจุดที่เป็นคอคอดให้ขยายออกอีกประมาณ 30 ซม. เพื่อขยายช่องทางการจราจร ให้รถที่จะเลี้ยวเข้า ถ.เทพรักษ์ ใช้เส้นทางได้สะดวกขึ้น
  3. ปรับผิวการจราจรในบริเวณแนวก่อสร้าง โดยเทคอนกรีต แทนการใช้แผ่นเหล็กวาง ซึ่งจะดำเนินการในคืนวันที่ 6 พ.ค.65
  4. กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ให้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรให้สัมพันธ์กับปริมาณรถในแต่ละด้าน และจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสนับสนุน การจัดการจราจรในบริเวณแยกฯ และประสานงานกับจราจรในจุดต่อเนื่อง โดยให้ สว.จร.สน.บางเขน ควบคุมการปฏิบัติ
  5. หากพบปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะได้นำมาหารือและแก้ปัญหาในโอกาสต่อไป