สร้างจุดกลับรถใหม่หน้าธนาคารออมสิน และจะปิดจุดกลับรถบริเวณหน้าโรงเจ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร

ที่ ถ.พหลโยธิน บริเวณหน้าธนาคารออมสิน กำลังก่อสร้างจุดกลับรถใหม่ และจะปิดจุดกลับรถบริเวณหน้ามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (โรงเจสะพานใหม่) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร

Loading