รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เขต 11 เขตสายไหม (แขวงคลองถนนและแขวงสายไหม)

เบอร์ 1 นายเอกภาพ หงสกุล พรรคเพื่อไทย

เอกภาพ หงสกุล พรรคเพื่อไทย

 

เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีเทวิน พิมพ์พันธุ์ พรรคอนาคตไทย

ว่าที่ร้อยตรีเทวิน พิมพ์พันธุ์ พรรคอนาคตไทย

เบอร์ 3 นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ พรรคก้าวไกล

ทนายแจม ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ พรรคก้าวไกล

 

เบอร์ 4 นายวัทธิกร หรุ่นศิริ พรรคประชาธิปัตย์

วัทธิกร หรุ่นศิริ พรรคประชาธิปัตย์

 

เบอร์ 5 นายสุภดิช อากาศฤกษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

 

สุภดิช อากาศฤกษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ พรรคภูมิใจไทย

เอกภพ เหลืองประเสริฐ พรรคภูมิใจไทย สายไหมต้องรอด

 

เบอร์ 7 น.อ. บัญชาพล อรัณยะนา พรรคพลังประชารัฐ

น.อ. บัญชาพล อรัณยะนา พรรคพลังประชารัฐ

 

เบอร์ 8 นางสาวภารดี อัศวพิทยา พรรคเสรีรวมไทย

ภารดี อัศวพิทยา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นายสมชาย เวสารัชตระกูล พรรคไทยสร้างไทย

สมชาย เวสารัชตระกูล พรรคไทยสร้างไทย

 

เบอร์ 10 นายวิโรจน์ จิตรอบอารีย์ พรรคชาติพัฒนากล้า

วิโรจน์ จิตรอบอารีย์ พรรคชาติพัฒนากล้า

 

เบอร์ 11 นายสรรเสริญ บุญเกษม พรรคเส้นด้าย

สรรเสริญ บุญเกษม พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 12 นายพะเนาว์ ตามประทีป พรรคทางเลือกใหม่

พะเนาว์ ตามประทีป พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 13 นายไพฑูรย์ และมิตร พรรคไทยภักดี

ไพฑูรย์ และมิตร พรรคไทยภักดี

Loading