รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เขต 12 เขตบางเขน (แขวงท่าแร้ง) เขตสายไหม (แขวงออเงิน) เขตลาดพร้าว(แขวงจระเข้บัว)

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่12 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน เฉพาะแขวงท่าแร้ง – เขตสายไหม เฉพาะแขวงออเงิน – เขตลาดพร้าว เฉพาะแขวงจรเข้บัว

เบอร์ 1 นายนนท์ปวิธ แก้วงาม พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายประเวศร์ วัลลภบรรหาร พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 4 นางสาวกาญจนา ธนรัชต์ทวีทอง พรรคอนาคตไทย

เบอร์ 5 นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นางสาวนราวดี เรืองทวีเชาว์ พรรคเสมอภาค

เบอร์ 7 นางสาวกษมปภา วรัชยารวีภาส พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 8 นายพิเชฐ เดชอรัญ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 9 นางสาวปราณี เชื้อเกตุ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 10 นายญาณกิตติ์ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 11 นายศรราม ภูมิไชย พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 12 ภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 13 นายปัญญา สุขขจีธำรง พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 14 นายโชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 15 นายนัฐวุฒิ บุญเกื้อ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 16 สิบตรีณรงค์เนตร อินแตง พรรคคลองไทย

 

Loading