รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เขต 9 เขตบางเขน (แขวงอนุสาวรีย์), เขตจตุจักร (แขวงจันทรเกษมและเสนานิคม), เขตหลักสี่ (แขวงตลาดบางเขน)

เบอร์ 1 นางสาวพีร์ปภาอร เสถียรไทย พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคเพื่อไทย

 

เบอร์ 3 นางสาวแวววรรณ ก้องไตรภพ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 4 นายเกรียงไกร ไกรนรา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 5 นายธีรวิทย์ ภูมิดิษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 นายศราวุธ ทบทอบ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 7 นางสาวพัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

 

เบอร์ 8 นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นายกิตติพงศ์ ท่าพิกุล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 10 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 11 นายอุเทน ไม้สนธิ์ พรรคเส้นด้าย

Loading