สายไหม รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ลำดับที่ 3

(22 มี.ค 66) เวลา 10.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสายไหม ร่วมพิธีรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นำทีมสมาชิก อปพร. เขตสายไหม เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ลำดับที่ 3 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและเป็นการแสดงความขอบคุณแก่สมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ มอบทั้งแรงกาย แรงใจ ในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน และช่วยเหลือสังคมตลอดมา

Loading