สำนักงานเขตบางเขนกรอกทรายใส่กระสอบ เพื่อเตรียมนำไปใช้ป้องกันน้ำท่วมตามจุดต่างๆ ในพื้นที่เขตบางเขน

สำนักงานเขตบางเขน จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเร่งด่วน กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ดำเนินการกรอกทรายใส่กระสอบ เพื่อเตรียมนำไปใช้ป้องกันน้ำท่วมตามจุดต่างๆ ในพื้นที่เขตบางเขน

Loading