สำนักงานเขตบางเขนขุดคลองคลองกะเฉด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ เขตบางเขน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่โยธา และเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างคันดิน ขุดลองคลองกะเฉดส่วนปลาย ทะลุถนนเทพรักษ์ แนวกำแพงกั้นดิน บริเวณซอยเทพรักษ์ 42 ทั้งนี้ ได้กำชับผู้รับเหมาให้เร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา และให้ดำเนินการหามาตรการป้องกันและลดผลกระทบเรื่องเสียง รวมทั้งการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนการทำงานให้ประชาชนรับทราบด้วย

Loading