สำนักงานเขตบางเขนรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระหว่างวันที่ 11-22 ก.ค.65)

สำนักงานเขตบางเขนรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระหว่างวันที่ 11-22 ก.ค.65)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา
2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ)
จำนวน 1 อัตรา
3.พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 12 อัตรา
4.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา
5.พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา
6.พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
7.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
8.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 อาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 กรกฎาคม 2565 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร