สำนักงานเขตสายไหมจัดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ “สายไหม ห่วงใยบริการด้วยใจสู่ชุมชน” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

สำนักงานเขตสายไหมจัดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ “สายไหม ห่วงใยบริการด้วยใจสู่ชุมชน” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เเขวงคลองถนน เขตสายไหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน เเละอำนวยความสะดวกให้เเก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม ภายในงานมีการให้บริการทั้งในส่วนของสำนักงานเขต เเละหน่วยงานอื่น อาทิเช่น รถโมบายคัดกรองมะเร็ง รถโมบายทันตกรรม การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข – เเมว (ฟรี) การฝึกอาชีพ เเละการจำหน่ายสินค้าชุมชน เป็นต้น

Loading