สำนักงานเขตสายไหมปรับปรุงซอยหลโยธิน 52 แยก 27 (ซอยทิมเรืองเวช) ถึงซอยเพิ่มสิน 20 แยก 19

สำนักงานเขตสายไหมปรับปรุงซอยหลโยธิน 52 แยก 27 (ซอยทิมเรืองเวช) ถึงซอยเพิ่มสิน 20 แยก 19 โดยจะทำการดังนี้

  1. รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ของเดิม จำนวน 154 บ่อ
  2. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 80 บ่อ
  3. เสริมขอบบ่อพักท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 74 บ่อ
  4. ขุดรื้อไหล่ทางและรางวีพร้อม
  5. ปรับเกลี่ยไหล่ทางและรางวีพร้อมบดอัดแน่น
  6. สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นไหล่ทาง และรางวีหนาเฉลี่ย 0.25 ม.
  7. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.20 ม. ยาวประมาณ 1,650 ม.
  8. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
  9. สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อม Prime Coat และ Tack Coat

โดยเริ่มต้นโครงการตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 – 12 มกราคม 2567

Loading