สำนักงานเขตสายไหม ชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับผู้มีอายุ 2 ปีขึ้นไป เปิดรับวอล์คอินและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

สำนักงานเขตสายไหม ชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับผู้มีอายุ 2 ปีขึ้นไป เปิดรับวอล์คอินและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

  • ทุกวันพุธ บ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • ทุกวันศุกร์ เช้า เวลา 8.30 – 10.30 น.
  • ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ (ซอยสายไหม 43)
  • ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Loading