สำนักงานเขตสายไหม ทำรั้วกั้นการลักลอบทิ้งขยะที่ ซ.พหลโยธิน 50 ทางลัดไป ซ.พหลโยธิน 52

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ สำนักงานเขตสายไหม ทำรั้วกั้นการลักลอบทิ้งขยะที่ ซ.พหลโยธิน 50 ทางลัดไป ซ.พหลโยธิน 52

Cr. เพจสำนักงานเขตสายไหม Saimai District Office