สำนักงานเขตสายไหม เปิดบริการด้าน งานทะเบียน ตามปกติ (จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ) ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

สำนักงานเขตสายไหม เปิดบริการด้าน งานทะเบียน ตามปกติ (จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ) ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

 1. วันเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 – 16.00 น. พักเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น. (เพื่อทำความสะอาดพื้นที่)
  • งานทะเบียนราษฎร
   • จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปฯ BMA Q (เฉพาะคัดสำเนาเท่านั้น) จำกัดจำนวน 30 คน/วัน
   • Walk-in จำกัดจำนวน 100 คน/วัน
  • งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
   • จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปฯ BMA Q จำกัดจำนวน 30 คน/วัน
   • Walk-in จำกัดจำนวน 70 คน/วัน
   • คิวนัดจุดประชาสัมพันธ์ จำกัดจำนวน 10 คน/วัน
   • คิวผู้สูงอายุและผู้พิการ จำกัดจำนวน 10 คน/วัน
  • งานทะเบียนทั่วไป
   • จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปฯ BMA Q (เฉพาะคัดสำเนาเท่านั้น)
   • Walk-in จำกัดจำนวน 20 คน/วัน
 2. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)
  • งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
   • Walk-in จำกัดจำนวน 50 คน/วัน
 3. รับแจ้งเกิด – #แจ้งตาย ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • งดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2158 7358