สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) รับสมัคร บรรณารักษ์ 3 ตำแหน่ง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) รับสมัคร บรรณารักษ์ 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2565-18 มีนาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lib.ku.ac.th/job2565/