อัพเดทความคืบหน้าการติดตั้งสัญญาณไฟข้ามถนนตรงทางม้าลายหน้าตลาดยิ่งเจริญและหารือแนวทางสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในสะพานใหม่

เพจสะพานใหม่ ตลาดยิ่งเจริญ สำนักงานเขตบางเขน ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ได้ร่วมหารือแนวทางการสร้างความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางข้ามทางม้าลาย บริเวณด้านหน้าลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ โดยข้อสรุปสำหรับการแก้ไขปัญหา ที่สามารถดำเนินการได้ แบ่งเป็น 3 ระยะคือ

ระยะเร่งด่วน : ทางสำนักงานเขตบางเขน จะประสานสำนักการโยธา และรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อขออนุญาตทาสีเส้นจราจร และตีเครื่องหมายจราจรบนทางข้ามให้ชัดเจน ในส่วนของการทาแถบสีแดงที่พื้น เนื่องจากต้องทำเร่งด่วนและทางราชการมีข้อจำกัดด้านการจัดสรรงบประมาณ ทางตลาดยิ่งเจริญจะเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการ เพื่อเร่งสร้างความปลอดภัย และลดความเสี่ยงให้กับประชาชน และสำนักการจราจรและขนส่ง จะนำป้าย “เขตชุมชนลดความเร็ว” มาติดตั้งในหลายๆจุดใต้ตอม่อรถไฟฟ้าด้วย คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

ระยะที่ 2 : สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ชี้แจงว่า เสาสัญญาณไฟข้ามทางม้าลาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการของบประมาณเร่งด่วนปี 2565 โดยทางม้าลายหน้าตลาดยิ่งเจริญเป็น 1 ใน 30 จุดที่ของบเร่งด่วน และจะขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งไฟกระพริบแจ้งเตือนชะลอความเร็วร่วมกัน

ระยะที่ 3 : ร่วมสร้างจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เพิ่มความระมัดระวัง และเคารพกฎจราจร

โดยระหว่างนี้เพจสะพานใหม่และตลาดยิ่งเจริญจะทำหนังสือและรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในเพจไปยื่นแก่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม
และหากงบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะติดตั้ง ทางเพจสะพานใหม่ และตลาดยิ่งเจริญ จะเป็นสื่อกลางรวบรวมงบประมาณจากภาคเอกชนในการจัดซื้อเสาสัญญาณไฟทางข้ามทางม้าลายให้

และเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการส่งมอบคืนพื้นที่จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว จึงทำให้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางระเบียบราชการอาจล่าช้าบ้าง

Loading