อัพเดทถนนเลียบคลองบางเขน (บางบัว)

ถนนเลียบคลองบางเขน (บางบัว) ทำไปได้เยอะแล้ว ตัวถนนตอนนี้เปิดให้ใช้ทั้ง 4 เลน ยังเหลือพวกระบบสาธารณูปโภคและทิวทัศน์ต่างๆที่กำลังทำ

Loading