เกิดอุบัติเหตุ โจรกรรม หรือของหาย ในเขตกรุงเทพฯ ขอหลักฐานจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ได้ง่าย ๆ แค่ 4 ขั้นตอน

เกิดอุบัติเหตุ โจรกรรม หรือของหาย ในเขตกรุงเทพฯ ขอหลักฐานจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ได้ง่าย ๆ แค่ 4 ขั้นตอน

  1. ตรวจสอบหมายเลขกล้องวงจรปิดบริเวณนั้น
  2. แจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
  3. แจ้งความประสงค์ขอดูภาพจากกล้องได้ที่ศูนย์ CCTV ทั้ง 13 แห่ง
  4. ติดต่อขอรับภาพด้วยตนเอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใบบันทึกประจำวัน พร้อมแผ่น DVD สำหรับบันทึกภาพ

Loading