เขตบางเขน เก็บวัชพืช ผักตบชวาและเปิดทางน้ำไหล ลำรางเเยกคลองรางอ้อ-รางแก้ว บริเวณซอยรามอินทรา 5

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา เขตบางเขน ดำเนินการเก็บวัชพืช ผักตบชวาและเปิดทางน้ำไหล ลำรางเเยกคลองรางอ้อ-รางแก้ว บริเวณซอยรามอินทรา 5 แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue

Loading