เขตสายไหมจัด “ตลาดมาชุม”

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสายไหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม “ตลาดมาชุม” พร้อมเยี่ยมชมร้านค้า และอุดหนุนสินค้าภายในงาน พูดคุยให้คำแนะนำช่องทางในการต่อยอดสินค้าต่าง ๆ โดยการนี้มีคณะผู้บริหารเขตฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสายไหม และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมอุดหนุนสินค้า เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของคนในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน เพิ่มพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้า และเปิดโอกาสให้สินค้าได้เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ณ บริเวณลานจอดรถ หลังสำนักงานเขตสายไหม

โดยภายในงาน มีสินค้าจัดจำหน่ายมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าทางการเกษตร และสินค้าอุโภคบริโภคอื่น ๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก อาทิ กิจกรรมสาธิตด้านการเกษตร กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ การเพ็นท์แก้วน้ำ และร้อยลูกปัดสายคล้องแมส การให้ความรู้การบริหารเงินออม ตามโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตยั่งยืน ทั้งนี้ภายในงานยังมีเพลงเพราะๆให้ผู้มาร่วมงานได้รับฟัง จากดนตรีเปิดหมวกเพื่อผู้พิการทางสายตา
จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมอุดหนุนการจำหน่ายสินค้าของคนในชุมชน พื้นที่เขตสายไหมของเรา ในเวลา 08.00 – 15.00 น. และหากท่านใดสนใจออกบูธจัดจำหน่ายสินค้าในงาน “ตลาดมาชุม” ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถติดต่อไสอบถามเพิ่มเติมด้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตสายไหม หรือ  โทร.02-158-7364 ในวันและเวลาราชการ

Loading