เขตสายไหม จัดทำบุญหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2566

สำนักงานเขตสายไหม จัดกิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตสายไหม

Loading