เดือนกันนายนนี้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ ในวันศุกร์ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 กันยายน 2565

เดือนกันนายนนี้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ ในวันศุกร์ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 กันยายน 2565 แจกคิว เวลา 11.30 น. ฉีดเวลา 12.00-14.00 น.

Loading