เตรียมศูนย์กีฬารามอินทราเป็นศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 120 – 150 เตียง

ที่ศูนย์กีฬารามอินทรา ก็ได้มีการเตรียมสถานที่เป็นศูนย์พักคอยกันอีกหนึ่งที่ โดยที่นี่จะรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 120 – 150 เตียง

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมของสายด่วน 20 คู่สาย เพื่อรองรับการขอความช่วยเหลือจากประชาชนตลอด 24 ชม. โทร.0 2026 3166

Cr. สำนักงานเขตบางเขน

Loading