เลือดกรุ๊ป A และ AB ของ ธนาคารเลือด ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อยู่ในภาวะวิกฤต ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิต

ขณะนี้ เลือดกรุ๊ป A และ AB ของ ธนาคารเลือด ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อยู่ในภาวะวิกฤต ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิต บริจาคได้ทั้งในหน่วยและหน่วยเคลื่อนที่ของ ธนาคารเลือด ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับ T-shirt Limited Edition “Blood Hero” by SMILEYHOUND ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าของจะหมด

ขอเชิญบริจาคโลหิตในหน่วย ได้ที่

  • กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น3 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00น. ปิดรับบัตรเวลา 15.30น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
  • หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ ติดต่อ 0 2534 7830

ผู้บริจาคโลหิตสามารถคัดกรองตนเองก่อนมาบริจาคโลหิต ดังนี้

  • คัดกรองและประเมินตนเองก่อนมาบริจาคโลหิต เพื่อความปลอดภัยของท่านและส่วนรวม
  • กรณีได้รับวัคซีน COVID-19 เว้น 7 วัน บริจาคโลหิต
  • กรณีมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน เว้น 7 – 14 วัน บริจาคโลหิตได้
  • หากมีความเสี่ยง และมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ งดบริจาคโลหิต 14 วัน
  • หากสัมผัสใกล้ชิดหรือพูดคุยกับผู้ป่วย COVID-19 โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย นานเกิน 5 นาที งดบริจาคโลหิต 28 วัน
  • กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งดบริจาคโลหิต 28 วัน นับตั้งแต่หายป่วย ไม่มีอาการ
  • กรณีมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 7 วัน หลังบริจาคโลหิตแจ้งหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิตทราบทันที

? ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต https://bit.ly/3c4yHRX
? ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์) https://bit.ly/3o68TsG
? ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 https://bit.ly/2WdB1ws

Loading