แบบสอบถามความคิดเห็น การแก้ปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนน สน.สายไหม

เพื่อความสะดวกกับพี่น้องประชาชน ทาง สน.สายไหม ได้จัดทำ QR Code ปรากฏตามภาพด้านล่าง สามารถกรอกและบันทึกข้อมูลส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้เลยครับหรือ จะพิมพ์แบบสอบถามได้จากหน้าเพจเฟสบุ๊ค สน.สายไหม, เพจ สน.คันนายาว และเพจ สนง.เขตสายไหม หรือ ขอรับแบบสอบถามได้ที่ ห้องร้อยเวรสอบสวน สน.สายไหม, สน.คันนายาว, สนง.เขตสายไหม ตลอดเวลา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 ส.ค.63

และเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว นำส่งที่ สน.สายไหม, สน.คันนายาว หรือ สำนักงานเขตสายไหม ได้เช่นเดียวกัน นำส่งภายใน 24 ส.ค.63

ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เสียสละเวลาร่วมตอบแบบสอบถามกันหน่อยนะครับ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้มากที่สุดครับ

แต่ทั้งนี้ การเสนอเงื่อนเวลา หรือแนวทางใดๆ ไม่ควรให้กระทบกับประชาชนที่ประกอบธุรกิจ ทำมาค้าขาย อยู่รายทางมากจนเกินไป จนไม่อาจประกอบอาชีพได้
(เดินสายกลาง ใจเขา ใจเรา ให้ยอมรับร่วมกันทุกฝ่าย)

หากเสียงส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย ในข้อใด ก็จะยกเลิก หรือนำมาทบทวนก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ครับ

แบบสอบถาม คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY-9A5xtaDpltqCrPdTi5WPxDXhLkU2V74I5pdFgLI69FJeA/viewform

Loading