มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (จิบเสียงเซี่ยงตึ๊ง)

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (จิบเสียงเซี่ยงตึ๊ง) หรือที่รู้จักกันในชื่อ โรงเจสะพานใหม่ เป็นศาลเจ้าที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อยู่คู่กับชาวสะพานใหม่มามากกว่า 55 ปี เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนตามแบบแผนโบราณ ตั้งอยู่บนที่ดินที่ได้รับบริจาคจาก คุณอาคม ฉัตรชัยยัญ และคุณสุวพีร์ ธรรมวัฒนะ ผู้ก่อตั้งตลาดยิ่งเจริญ

ที่ศาลเจ้าจะมีการจัดกิจกรรมทำบุญอยู่เป็นประจำ เช่น มอบทุนการศึกษา งานล้างป่าช้า รับบริจาคเลือด เป็นต้น และทุกปีจะมีการแก้ปีชงให้กับผู้ที่เกิดปีชง ในช่วงเทศกาลกินเจ จะมีจัดงานกินเจ เปิดโรงเจให้คนเข้ามาทานอาหารเจฟรี มีการสวดมนต์ และมีพิธีลอยกระทงแบบจีน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรดาวิญญาณทางน้ำ

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (จิบเสียงเซี่ยงตึ๊ง) มีพื้นที่ให้กราบไหว้ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตใครอยากขอพร ลองมากราบไหว้ดูได้ครับ โดยจะมีจุดให้กราบไหว้ 10 จุด ด้วยกันได้แก่

 • จุดที่ 1 เทพยดาฟ้าดิน (ทีกง) ให้ธูป 3 ดอก ไหว้เพื่อเปิดฟ้าดิน
 • จุดที่ 2 พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ประทานพร ความสุขความรู้ ความมั่งมี ให้ประชาชน
 • จุดที่ 3 พระศรีอริยเมตไตรย ประทานพร ให้มียศ มีลาภ มีความสุข
 • จุดที่ 4 เจ้าแม่กวนอิม ประทานพร ให้มีความสุข ปลอดภัย ปลอดโรค
 • จุดที่ 5 เทพเจ้าแห่งดวงชะตา(ไท้ส่วยเอี้ย) ผู้คุ้มครองดูแลดวงชะตาของมนุษย์ทุกคน
 • จุดที่ 6 ศาลเจ้าพ่อเสือ คุ้มครอง ให้ปลอดภัย มีโชคลาภ
 • จุดที่ 7 เทพแปดเซียน ประทานพร ให้การเรียน การงาน การค้า สำเร็จสมประสงค์
 • จุดที่ 8 เจ้าแม่กวนอิม ประทานลูก ประทานลาภ ประทานความสุข
 • จุดที่ 9 เทพเจ้าเห้งเจีย เทพผู้มีอิทธิฤทธิ์ ตามองค์พระถังซัมจั๋งไปนำพระไตรปิฎกจากชมพูทวีป
 • จุดที่ 10 คุณอาคม ฉัตรชัยยัญ คุณสุวพีร์ ธรรมวัฒนะ ผู้มอบที่ดินให้สร้างมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (จิบเสียงเซี่ยงตึ๊ง)

 • โทรศัพท์ : 02 521 0003
 • ที่อยู่ : 299 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน สะพานใหม่ แขวงอนุสาวรีย์ฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 • เวลาเปิด : 7.00 – 19.00 น.
 • แผนที่ : https://goo.gl/maps/Whx3grjxiBXt6LoBA

Loading