มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (จิบเสียงเซี่ยงตึ๊ง)

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (จิบเสียงเซี่ยงตึ๊ง) หรือที่รู้จักในชื่อ โรงเจสะพานใหม่ เป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อสังคมและประชาชนในย่านสะพานใหม่ และบริเวณโดยรอบ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนตามแบบแผนโบราณ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งอยู่บนที่ดินที่ได้รับบริจาคจาก คุณอาคม ฉัตรชัยยัญ และคุณสุวพีร์ ธรรมวัฒนะ ผู้ก่อตั้งตลาดยิ่งเจริญ

  • โทรศัพท์ : 02 521 0003
  • ที่อยู่ : 299 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน สะพานใหม่ แขวงอนุสาวรีย์ฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  • เวลาเปิด : 7.00 – 19.00 น.
  • แผนที่ : https://goo.gl/maps/Whx3grjxiBXt6LoBA