ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!!!

สำนักงานเขตสายไหม บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันที่ 8 – 12 มี.ค. 64 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยจะหมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนใกล้บ้าน อันเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง

ประชาชนผู้สนใจนำสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 3 เดือนขึ้นไป มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดให้บริการในแต่ละวัน หรือ โทร. 0 2158 7366 ในวันและเวลาราชการ

  • วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 2 ซ.สายไหม 79
  • วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 ชุมชนแอนเน็กซ์ ซ.พหลโยธิน 58
  • วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 ชุมชนพหลโยธิน 66 รวมใจพัฒนา ซ.พหลโยธิน 66
  • วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 ชุมชนเพิ่มสินทรัพย์ ซ.เพิ่มสิน 20 แยก 14
  • วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 วัดเกาะสุวรรณาราม ถ.วัดเกาะ
  • วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 หมู่บ้านจิตภาวรรณ 2-3 ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4-14
  • วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ชุมชนซอยทหารอากาศ ซ.พหลโยธิน 52 แยก 25
  • วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ชุมชนเคหะออเงิน ซ.สุขาภิบาล 5 แยก 66
  • วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 วัดพรพระรุ่วงประสิทธิ์ ถ.สุขาภิบาล 5 ซ. 32
  • วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ชุมชนวัชรพล 3 ซ.จตุโชติ 20