โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 35 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. นักวิชาการสถิติ
  2. เจ้าพนักงานสถิติ
  3. นายช่างเทคนิค ฝ่ายช่างโยธา
  4. พนักงานธุรการ
  5. นายช่างเทคนิค แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล
  6. พนักงานการเงินและบัญชี
  7. พนักงานบริการ
  8. พนักงานรักษาความปลอดภัย
  • สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1-9 มีนาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ณ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2534-7234, 085-1591100