ร.ร.มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จำหน่ายใบสมัคร 13 ธันวาคม 2564 – 30 มกราคม 2565

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
  • แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

วันรับสมัคร

 • รับสมัคร 29-30 มกราคม 2565
 • สอบคัดเลือก 20 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผลสอบ 3 มีนาคม 2565
 • มอบตัวนักเรียน 5 มีนาคม 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-521-0690

หมายเหตุ : จำหน่ายใบสมัครในวันและเวลาราชการเท่านั้น

Loading