โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้แทนครูและตัวแทนนักเรียนเพื่อหาแนวทางการแต่งกายและทรงผม ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดย ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ท่านรองผู้อำนวยการ และครู จัดดำเนินการประชุม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียนทุกห้องเรียน นำโดยท่าน ผศ.ดร.จุมพรพิภัทร อภิโชคทวีไพศาล ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้แทนครูและตัวแทนนักเรียน เพื่อหารือแนวทางการแต่งกายและทรงผม ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครร่วมกัน โดยมีมติ ดังนี้

1. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดใดก็ได้ (สุภาพ) ทุกวันพุธ เริ่มในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
หากนักเรียนประสงค์จะสวมชุดนักเรียน ชุดพละ ก็ได้

2. ทรงผม ไว้ได้อย่างอิสระ
– นักเรียนหญิง สามารถไว้ผมได้อย่างอิสระ บนพื้นฐานสุขอนามัยที่ดี สะอาด เช่น ถักเปียเดียว ถักเปียสองข้าง รวบผม ผูกโบสีตามสายชั้น
– นักเรียนชาย สามารถไว้ผมได้อย่างอิสระ บนพื้นฐานสุขอนามัยที่ดี สะอาด เช่น รองทรงสูง รองทรงต่ำ ทรงนักเรียน

Loading