มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดงานวันครบรอบสถาปนา 21 ปี


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NBU) จัดงานวันครบรอบสถาปนา 21 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขึ้นที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ภายในงานมีการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์มอบรางวัลพร้อมเกียรติคุณบัตร ผู้ปฏิบัติงานครบ 20 ปี และ 10 ปี มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลเพชรไพลินแก่นักศึกษา

ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาด ในปีนี้ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จึงไม่ได้จัดงานเฉลิมฉลองเหมือนเช่นทุกปี เพียงแค่จัดงานกันภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

Loading