3 มิถุนายน ไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดเพิ่มอีก 4 สถานี ไปถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ

3 มิถุนายน ไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดเพิ่มอีก 4 สถานี ต่อจากสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (สถานีกรมป่าไม้ – สถานีบางบัว – สถานีกรมทหารราบที่11 และ สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ) และจะเปิดถึงคูคตภายในปี 2563

Loading