3 แยกเพิ่มสิน จากฝั่งตลาด ST มุ่งหน้า ถ.สุขาภิบาล 5 มีป้ายให้หยุดรอสัญญาณไฟมาตั้งแล้ว

3 แยกเพิ่มสิน จากฝั่งตลาด ST มุ่งหน้า ถ.สุขาภิบาล 5 มีป้ายให้หยุดรอสัญญาณไฟมาตั้งแล้วนะครับ

ก่อนหน้านี้แยกนี้ซ้ายผ่านตลอด จนเมื่อช่วงที่ผ่านมาป้ายนี้ถูกนำออกไป ซึ่งจริงๆตอนนั้นจะต้องรอสัญญาณไฟจึงจะผ่านไปได้ แต่อาจเพราะความเคยชินและอาจไม่ได้สังเกตุว่าป้ายไม่อยู่แล้ว ผู้ใช้ถนนจึงยังคิดว่าผ่านตลอด

ซึ่งตอนนี้ สน. สายไหม ได้นำป้ายหยุดรอสัญญาณไฟมาตั้งแล้ว จึงขอให้หยุดรอสัญญาณไฟกันด้วยนะครับ

Cr. Bhumrawit Jirahirunwanich