ตรวจโควิด-19 ฟรี ที่วัดออเงินและตลาดเอซีสายไหม

ใครจะตรวจโควิดเดี๋ยวจะมีตรวจที่วัดออเงินและตลาดเอซีสายไหมให้ฟรีนะครับ วันละ 900 คน รับเฉพาะคนไทย ใครจะไปตรวจให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา และปากกา ไปด้วยนะครับ

? ที่วัดอยู่ดีบำรุงธรรม (ออเงิน) วันที่ 28 – 30 มิ.ย. 64 เวลา 08.00 – 14.00 น.
? ที่ตลาด เอ.ซี. สายไหม วันที่ 1 – 4 ก.ค. 64 เวลา 08.00 – 14.00 น.

Loading