รองผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ปรินทร์ธรณ์ ชาโท อ.สิวาลัย สวัสดิ์รักษา อ.นพดล อารมณ์รัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย