วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) หรือ Siam Business Administration Technological College สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งมีสถาบันในเครือ 3 สถาบัน คือ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี) โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา และ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) เป็นโรงเรียนอาชีวะศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้สูทเป็นเครื่องแต่งกาย ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 หรือตั้งแต่ปีเริ่มที่ดำเนินการเรียนการสอน

ข้อมูลการติดต่อ

 

Loading