สำนักงานเขตสายไหม นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2565

สำนักงานเขตสายไหม นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2565 ให้กับพี่น้องชาวสายไหมที่ต้องการทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ประเภทวัสดุเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้สำนักงาน และไม่สามารถทิ้งไปกับรถยนต์เก็บขนมูลฝอยได้ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สุดสตรองของเรา จะเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และของเหลือใช้ ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

  • หมู่บ้านธนวรรณ (ถ.พหลโยธิน 52)
  • หมู่บ้านแสงธรรม (ถ.สุขาภิบาล 5)
  • หมู่บ้านวิลาวัณย์ 1-2 (ถ.สุขาภิบาล 5)

อย่าลืมนำวัสดุเหลือใช้ที่ต้องการทิ้งไปวางไว้หน้าบ้านของท่าน หรือจุดที่กำหนด ก่อนเวลา 09.00 น. ในวันและสถานที่ ดังกล่าวด้วย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2158 7365