รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถลงทะเบียนรับ ชุดตรวจโควิด ATK ได้ง่ายๆ คนละ 2 ชุด ผ่านแอปเป๋าตัง โดยสามารถรับได้ทุก 10 วัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าแอปเป๋าตัง กดเมนูรับชุดตรวจโควิดฟรี

2. ทำแบบประเมินความเสี่ยง

3. หากเข้าเกณฑ์ เลือกรับชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยาหรือคลินิกที่เข้าร่วมใกล้บ้านภายในวันนั้น

4. ไปร้านยาที่เข้าร่วม แจ้งเภสัช แล้วสแกน QR-Code เพื่อรับชุดตรวจ

ร้านยาที่สามารถไปรับได้

Loading