ปิดถนนเทวฤทธิ์พันลึกตั้งแต่ช่องทางกรมพลาธิการทหารอากาศถึงทางออกเจ๊เล้ง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 04.00 น. ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 24.00 น.

กองทัพอากาศแจ้งปิดถนนเทวฤทธิ์พันลึกตั้งแต่ช่องทางกรมพลาธิการทหารอากาศถึงทางออกเจ๊เล้ง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 04.00 น. ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 24.00 น. เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและระบบระบายน้ำ