เดือนธันวาคม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เดือนธันวาคม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนใหม่ (ในแผนที่ดังภาพ)

  • วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
  • แจกคิว เวลา 11.30 น.
  • ฉีดเวลา 12.00-14.00 น.
  • รับจำนวน 300 คน เท่านั้น (ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า)