ภาพอัพเดทความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนฯ กำแพงกั้นดิน ก่อสร้างคันหินและขุดลอกคลอง บริเวณรามอินทราซอย 5 ติดกับศูนย์กีฬารามอินทรา

ภาพอัพเดทความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนฯ กำแพงกั้นดิน ก่อสร้างคันหินและขุดลอกคลอง บริเวณรามอินทราซอย 5 ติดกับศูนย์กีฬารามอินทรา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างกำแพงกันดิน และเขื่อน ค.ส.ล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณคลองกะเฉด
 
Cr. สำนักงานเขตบางเขน

Loading