วันเด็กทัพอากาศย้าย Air Show งานวันเด็กจากกองบิน 6 ดอนเมืองไป รร.การบิน กำแพงแสน

กองทัพอากาศ เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน โดยจะจัดการแสดงการบิน (Air Show) อย่างจุใจในปีนี้ หลังจากว่างเว้นมาหลายปี อีกทั้งเพื่อลดผลกระทบของการจราจรทางอากาศ จึงได้ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดแสดงการบิน (Air Show) จากกองบิน 6 ดอนเมือง ไปยัง โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถาบันผลิตนักบิน นักรบทางอากาศของกองทัพอากาศ

กิจกรรมที่โรงเรียนการบินในปีนี้ ประกอบด้วย การจัดแสดงการบิน (Air Show) ของอากาศยานแบบต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ที่บอกเล่าเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจปกป้องน่านฟ้าไทย การบินต่อสู้ในอากาศ การบินโจมตีทางอากาศ การบินค้นหาและช่วยชีวิต และการบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน นอกจากนี้ ยังมีการตั้งแสดงอากาศยานและยุทโธปกรณ์ภาคพื้น การจัดนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนอีกมากมาย

ส่วนที่ดอนเมืองยังสามารถร่วมกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ และสนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน)

Loading