สถานีตำรวจนครบาลบางเขน

การติดต่อ

  • ที่อยู่ : 40 ถ. พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  • โทรศัพท์ : 02 521 0070
  • Facebook : https://www.facebook.com/bkbkpolice/

ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจนครบาลบางเขน

สถานีตำรวจนครบาลบางเขน เป็นสถานีตำรวจเก่าแก่ ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ เดิมชื่อ สถานีตำรวจนครบาลสี่แยกบางเขน ตั้งอยู่ที่หมู่ ๕ แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ทำการครั้งแรกนั้น ได้รับการบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าอยู่บริเวณตลาดบางเขนเดิม ใกล้กับที่ดินจัดสรร รถไฟริมถนนศรีรับสุข หรือถนนวิภาวดีรังสิต ในปัจจุบัน และปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์สาธารณสุขที่ ๑๗ ใกล้กับโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) ต่อมาได้มีการย้ายที่ทำการไปอยู่บริเวณริมคลองถนนพหลโยธินฝั่งตะวันตก เชิงสะพานบางบัวด้านทิศเหนือ ซึ่งย่านนั้นเป็นเขตของตำบลกูบแดง อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงพักกูบแดง” ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปราโมชวิทยาทาน

ปัจจุบันสถานีตำรวจนครบาลบางเขน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๔๐ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๔๓ ตารางวา มี ๓ เขตการปกครอง ได้แก่ เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตจตุจักร

อาคารที่ทำการหลังเดิมนั้น ได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๓ และใช้เป็นที่ทำการเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.๒๕๔๐ กรมตำรวจจึงได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจนครบาลบางเขนแห่งใหม่ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๒ และเปิดใช้เป็นทางการเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้น ๒๓๒ นาย

Loading