มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 16 ก.ค. 66

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ขอเชิญทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อสร้างกุศลและเพื่อเพิ่มจำนวนโลหิตสำรองกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ บริเวณหน้าวิหารมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์

  • สถานที่ : มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (จิบเสียงเซี่ยงตึ๊ง)
  • เวลา : 08.30 – 11.30 น.
  • แผนที่ : https://goo.gl/maps/FTHLgCqzLxY4PAxZ9

Loading