ตรวจโควิดฟรี ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ระหว่างวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2564

มีจุดตรวจโควิดฟรี เพิ่ม ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ระหว่างวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการรับ walkin วันละ 900 ราย ใครไปตรวจให้นำบัตรประชาชนพร้อมสำเนาและปากกาไปด้วยครับ จัดโดยสำนักงานเขตบางเขน ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน และสปคม. กรมควบคุมโรค

Loading