ม.ศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 52 ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2566 กำหนดการ และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.spu.ac.th/ba ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษารอบ Portfolio

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษารอบ Portfolio รายละเอียดเพิ่มเติม https://admission.pnru.ac.th/info/announce ...

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้แทนครูและตัวแทนนักเรียนเพื่อหาแนวทางการแต่งกายและทรงผม ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดย ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ท่านรองผู้อำนวยการ และครู จัดดำเนินการประชุม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียนทุกห้องเรียน นำโ ...

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์วันครบรอบ 71 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และน้องๆ ระดับ ปวช. จากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์วันครบรอบ 71 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก หัวข้อ “ความรู้ทำให้องอาจ : Knowledge Cre ...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต ฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 17-18 สิงหาคม 2566 ฝึกซ้อมขานนามบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 19 สิงหาคม 2566 ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐาน ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ (Sbac สะพานใหม่) แจ้งจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE วันที่ 10-14 มกราคม 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ (Sbac สะพานใหม่) แจ้งจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE ทั้งหมด 100% ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อของ ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ โ ...

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2561-2563

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2561-2563 พิธีซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยเกริก วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 รับจริง วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องวายุภักษ์แ ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) หรือ Siam Business Administration Technological College สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ...

ร.ร.มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จำหน่ายใบสมัคร 13 ธันวาคม 2564 - 30 มกราคม 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ...

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา แจ้งเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2564 เริ่มเรียน Online วันที่ 8 พ.ย. 64 

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา แจ้งเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น อ.1 - ม.6 เริ่มเรียน Online วันที่ 8 พ.ย. 64 ...

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ แจ้งเปิดเรียนเดือนพฤศจิกายน 2564

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ แจ้งเปิดเรียนตามนี้  1 พฤศจิกายน 2564 เปิดเรียนแบบ Online , On hand พร้อมกันทุกระดับชั้น อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 พฤศจิกายน 2564 เปิดเรียนแบบ On site สำหรับระดับชั้นมัธยม ...

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดงานวันครบรอบสถาปนา 21 ปี

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NBU) จัดงานวันครบรอบสถาปนา 21 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขึ้นที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ภายในงานมีการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเร ...

แนวทางปฏิบัติ การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้มาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย แจ้งเปิดเรียนวันที่ 1 พ.ย. 64 โดยวันที่ 1 - 19 พ.ย. 64 จะจัดเรียนแบบออนไลน์ และวันที่ 22 พ.ย. เป็นต้นไป จะจัดเรียนแบบ On-Site + Online ...

Loading