ระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ติดเชื้อโควิด-19

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ท่านใดที่เข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อ หรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่ต้องการเข้าระบบการดูแลที่บ้าน กรอกข้อมูล/ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://crmsup.nhso.go.th/  ท่านจะได้รับ

  1. ประเมินอาการด้วยวิดิโอคอลวันละ 2 ครั้ง
  2. อาหาร 3 มื้อ
  3. ส่งปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลและเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วให้
  4. ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่นๆ
  5. ประสานส่งต่อรักษาหากอาการแย่ลง พร้อมยาฟาวิพิราเวียร์ประคองอาการก่อน

Home Isolation

Home Isolation เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น จนทำให้โรงพยาบาลเตียงไม่เพียงพอ ประกอบกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล โดยให้ไปพักฟื้นต่อที่บ้านหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้

Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในเกณฑ์ดังนี้

  • ผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังรอ admit หรือรอเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบา ซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่า สามารถรักษาตัวที่บ้านได้
  • ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวใน รพ. หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 10 วันและแพทย์พิจารณาว่าสามารถทำ Home Isolation ต่อได้

Loading